شرایط قبل از نصب


  • کابل مستقیم از کنتور و مجزا از برق ساختمان : برای فاصله  زیر 30 متر کابل 6*2 مسی و برای فاصله 30 تا 150 متر 10*2 مسی (برای برق سه فاز به ترتیب 6*4 و 10*4 نیاز است)

  • در بعضی موارد نیاز به تعویض فیوز اصلی کنتور

  • کنتور به هیچ عنوان اشتراکی نباشد
  • برای خرید پک نصب ، کابل ، فیوز و … حتما با نمایندگی های مجاز شرکت تماس بگیرید